Kwaliteit van onderwijs

18 november 2013 door Alette Baartmans

In de politiek en de pers horen we veel over de kwaliteit van onderwijs. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kun jij als ouder meer te weten komen over de kwaliteit van het onderwijs van de school of toekomstige school van je kind?

In Nederland hebben we ‘vrijheid van onderwijs’. Op de site van de rijksoverheid staat hierover te lezen: “De vrijheid van onderwijs is een grondrecht. Iedereen mag een school oprichten die past bij de eigen religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige overtuiging (artikel 23 Grondwet). Scholen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen […]” (link). Die bepaalde voorwaarden hebben onder anderen te maken met kwaliteit. In opdracht van de rijksoverheid ziet de Inspectie van het Onderwijs toe op de kwaliteit van scholen. Maar waar kijkt de inspectie dan naar?; en wat vertelt de inspectie daarover aan jou, als ouder?

Hoe komt de inspectie aan informatie en waar kijkt zij naar?
De inspectie is verplicht om eens in de vier jaar langs te gaan op een school. Dit bezoek wordt van tevoren aangekondigd. Die dag woont de inspecteur enkele lessen bij en bekijkt hij of zij de administratie van klassen en de school als geheel. Daarnaast geeft de school op gezette momenten digitaal informatie door aan de inspectie. Het gaat dan om de schoolgids, het schoolplan en andere documenten, bijvoorbeeld met informatie uit het leerlingvolgsysteem of informatie over financiën. Op basis van het bezoek en de aangeleverde gegevens kent de inspectie een toezichtsarrangement toe: ‘basis’, ‘zwak’ of ‘zeer zwak’. Wanneer sprake is van ‘zwak’ of ‘zeer zwak’ wordt het toezicht verhoogd. Bij scholen die al enige jaren het label ‘basis’ hebben komt het voor dat de inspectie langer dan vier jaar weg blijft.

Welke informatie geeft de inspectie vrij en waar kunnen we die informatie vinden?
Op de website van de inspectie kun je, als ouder, informatie vinden over iedere school in Nederland. Het verschilt per school hoeveel informatie er is en hoe actueel de informatie is. Naast het toezichtsarrangement van de inspectie vind je informatie in een onderzoeksrapport (PDF). Hierin wordt beschreven hoe de inspectie tot haar oordeel is gekomen. Daarnaast worden cijfers (schaal van 1 (slecht) tot 4 (goed)) gegeven per onderdeel. Een voorbeeld van een onderdeel is: 9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.

Wat kunnen we met deze informatie?
Door deze manier van weergeven is het lastig voor jou als ouder om scholen met elkaar te vergelijken. U zou dan verschillende rapporten moeten downloaden, printen en naast elkaar moeten leggen. Daarnaast verschillen de rapporten sterk. Zo zijn de onderzoeken op verschillende momenten gedaan en staan niet alle onderdelen in ieder rapport. Dus bij school a kan gekeken zijn naar onderdeel 9.1, maar bij school b kan deze zijn overgeslagen. Zo wordt het helemaal lastig om te vergelijken. Het zou prettig zijn als de informatie die de inspectie heeft zo wordt vrijgegeven dat je deze informatie kunt terugvinden in schoolkeuze apps en schoolgidsen. Je kunt ons helpen om dit voor elkaar te krijgen? Mail hiervoor naar alette@openstate.eu.

Hoe belangrijk is de informatie voor u?
U zult ook merken dat de uitleg van de inspectie over hoe zij tot deze scores zijn gekomen minimaal is. Het is belangrijk kritisch na te gaan wat deze informatie eigenlijk waard is in het licht van de schoolkeuze. Denk hierbij na over de vragen:
Wat zegt het oordeel van de inspectie precies?
Kijkt de inspectie naar zaken die ik als ouder ook belangrijk vind?
In hoeverre laat ik het oordeel van de inspectie meetellen bij het kiezen van een school?
Welke informatie zou ik, als ouder, willen hebben en waar vind ik die?

Welke informatie mist u?
Mocht je informatie missen, mail dit dan naar alette@openstate.eu. Wij kijken dan voor je of en waar de informatie beschikbaar is en nemen zo nodig contact op met het ministerie of de inspectie om te kijken of de informatie überhaupt wordt verzameld en of deze vrijgegeven kan worden.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst