Stel de juiste vragen om een goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje

Jouw vragenlijst

De docenten

Uit hoeveel mannelijk en vrouwelijke docenten bestaat de school? Wat is de gemiddelde leeftijd?

De leerlingen

Uit hoeveel leerlingen bestaat de school? Zijn er meer jongetjes dan meisjes? Een aantal vragen die je kan stellen.

De onderwijsvorm

Is het een openbare school? Wordt zelfstandig werken gestimuleerd? Vragen die bepalen wat voor een school het is.

Achtergrond en Geloof

Hoe belangrijk vind je de achtergrond en het geloof van een school?

Gebouw en hygiëne

Hoe belangrijk vind je het gebouw en de hygiëne van een school?

Muziek en Cultuur

Hoe belangrijk vind je aandacht voor muziek en cultuur door een school?

Veiligheid

Hoe belangrijk vind je de veiligheid van een school?

Sport en Beweging

Hoe belangrijk vind je aandacht voor sport en beweging door een school?

Ouder betrokkenheid

Hoe belangrijk vind jij de ouderbetrokkenheid bij het reilen en zeilen van een school?

Organisatorische zaken

Hoe belangrijk vind je de organisatie van een school?

Onderwijskwaliteit

Hoe groot zijn de klassen? Zijn er onderwijsassistenten aanwezig?

Rapporteren en Volgen

Hoe belangrijk vind je het leerlingen volgsysteem van een school?