Mag een basisschool mijn kind weigeren?

25 juni 2013 door Linda Beuvens

Waarom zou een basisschool jouw kind überhaupt willen weigeren?  Elke school zou in zijn handjes mogen knijpen om  de leukste, slimste, best opgevoede kleuter van het land in de klas te hebben, toch? Daarnaast is onderwijs vanaf vier jaar ook nog eens verplicht.  Een basisschool kiezen voor je kind zou in dit licht toch makkelijk moeten zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Basisscholen mogen kinderen namelijk weigeren. Dit kan bijvoorbeeld als de school geen plaats heeft, of als u het niet eens bent met de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school. De school mag uw kind ook weigeren als het niet zindelijk is. Maar ook op basis van de indeling van de gemeente in schoolwijken, voor vele Amsterdammers een doorn in oog.

Godsdienstige of levensbeschouwelijke richting

Het bestuur van een bijzondere school kan je kind weigeren als je het niet eens bent met de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school. Maar als er als alternatief geen openbare school in de buurt is, dan moet de school het kind wel altijd toelaten.

Geen plek

De school kan je kind weigeren als er geen plek is meer is in de klassen. Je kind wordt dan niet afgewezen, maar op een wachtlijst geplaatst en later toegelaten. In de tussentijd moet je zelf op zoek naar een alternatief.

Openbare basisschool

Heeft een openbare basisschool geen plaats, dan moet  de gemeente er zorg voor dragen dat de leerling wel  op een andere openbare school terecht kan.

Bijzondere basisschool

Is er op een bijzondere school geen plaats op het moment van inschrijving, dan moet het bestuur van de bijzondere school zorgen dat je kind (tijdelijk) op een andere soortgelijke school wordt geplaatst. Je kunt ook zelf een andere school kiezen.

Indeling in schoolwijken

Soms is een gemeente ingedeeld in schoolwijken. Dit is om de leerlingen te spreiden over de openbare scholen in de gemeente. Je kunt je kind dan alleen aanmelden bij basisscholen in een bepaalde wijk. Hier kun je schriftelijk bezwaar tegen maken.

Kind nog niet zindelijk

De basisschool mag je kind weigeren als het nog niet zindelijk is, hoe vervelend ook. Leerkrachten moeten dan namelijk de klas achterlaten om het kind te verschonen. De school moet wel in de schoolgids aangeven wat de richtlijnen zijn. In het ergste geval kun je proberen om in overleg met de school hiervoor een oplossing te vinden.

 Bezwaar maken tegen weigering

Het schoolbestuur moet schriftelijk uitleggen waarom het je kind weigert. je kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Het schoolbestuur moet daarna binnen 4 weken beslissen of het uw kind alsnog wordt toegelaten. Doet de school dit niet, dan kun je naar de rechter stappen.

 

 

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst