Ouderbetrokkenheid: Wat is dat? En waar moet je op letten?

17 februari 2014 door michiel

Ouderbetrokkenheid bestaat al zolang er scholen zijn. Dat is niet voor niets. Uit onderzoek blijkt dat een goed ouderbetrokkenheidsbeleid een positief effect heeft op de kwaliteit van en het klimaat op een school. En daarmee de leerprestaties van het kind.

Wat is Ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders zich intensief bezighouden met de ontwikkeling van hun kind. Het is de taak van de scholen deze betrokkenheid te organiseren en optimal te benutten. De ene school doet dit actiever dan de andere. Wil je weten wat een school doet op dit gebied, vraag dan of de school een ouderplan heeft. In dit ouderplan wordt het ouderbetrokkenheidbeleid van een school vaak vastgelegd. Op basis van dit plan kun je inschatten of de school zich, naar jouw inzicht, voldoende doet.

Wat doet de school aan ouderbetrokkenheid?

In het ouderplan, ook wel beleidsplan ouderbetrokkenheid, staat de visie op ouderbetrokkenheid van de school centraal. De school geeft aan hoe ze omgaat met de rol van ouders. Welke activiteiten en instrumenten de school inzet, of op welke onderdelen ze nog willen verbeteren. Vaak is er een planning gekoppeld aan de activiteiten.

Waar kun je zelf op letten?

Bij het lezen van het ouderplan kun je bijvoorbeeld letten op hoeveel tijd en geld er beschikbaar is voor de plannen. Is de huidige situatie in beeld gebracht? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Zijn de plannen realistisch? Worden er enquêtes gehouden, etc. etc. Hier kun je het format lezen waarmee basisscholen werken. Daar kun je een school goed aan afmeten.

Vragen die je kunt stellen aan een basisschool

  • Is er een ouderplan?
  • Welke instrumenten zet de school in om het contact met de ouders te intensiveren?
  • Is er een oudercontactmedewerker op de school?
  • Hoevaak zijn er 1-op-1 gesprekken tussen de school en de ouder?
  • Doet de school aan huisbezoeken?

Lees hier meer vragen die je kan stellen over ouderbetrokkenheid.

 

 

 

 

 

 

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst