Achterstandsleerlingen

27 mei 2013 door michiel

Achterstandsleerlingen zijn leerlingen in het basisonderwijs, die tot een achterstandscategorie behoren. Kinderen vallen in deze categorie als hun ouders laag opgeleid zijn. Het Ministerie van OC&W geeft voor deze leerlingen een hogere vergoeding aan scholen. Om te bepalen hoeveel geld basisscholen van de overheid krijgen, krijgt elke leerling een gewicht toegekend. Aan achterstandsleerlingen wordt een extra gewicht toegekend, zodat een school die deze kinderen onderwijst, meer geld krijgt. Deze financiële toelage is dus niet gebaseerd op de intelligentie van het kind zelf, maar op het opleidingsniveau van de ouders. Deze toelage heet ook wel een “rugzakje”.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst