Buitenschoolse opvang

25 april 2013 door michiel

Buitenschoolse opvang (BSO) is een verzamelnaam voor alle professionele kinderopvang voor schoolgaande kinderen buiten de schooltijden. Een synoniem voor buitenschoolse opvang is naschoolse opvang.

In Nederland start BSO vanaf 4 jaar en loopt tot 13 jaar. BSO is per definitie na schooltijd en tijdens de schoolvakanties hele dagen. Soms is buitenschoolse opvang ook vóór de school begint en als overblijven tussen de middag.

Het moment dat kinderen aanwezig zijn op de BSO wordt gezien als vrije tijd. Vaak worden er activiteiten georganiseerd waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen. Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn. Op sommige BSO’s kunnen de kinderen een avondmaaltijd krijgen.

Sinds een aantal jaren zijn scholen verantwoordelijk voor de aansluiting met de buitenschoolse opvang. Voor de uitvoering kunnen onderwijsinstellingen afspraken maken met instellingen voor kinderopvang, sportverenigingen, scouting en/of welzijnsinstellingen.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst