Continurooster

13 april 2013 door michiel

Sommige scholen laten kinderen altijd overblijven tussen de middag door middel van een continurooster. Bij een continurooster is de middagpauze bekort en duurt deze maximaal drie kwartier. De kinderen gaan niet meer naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school in groepsverband. Om half drie of drie uur zit de schooldag er op.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot al of niet invoering van een continurooster. Voordat de oudergeleding hierover stemt, moet er een raadpleging onder de ouders worden gehouden.

Voor de organisatie van het toezicht tijdens de lunchpauze zijn verschillende oplossingen mogelijk. Toezicht door leerkrachten, toezicht door ouders, een combinatie of toezicht door externen. Bij het toezicht door leerkrachten moet rekening gehouden worden met de Arbeidstijdenwet. De wet bepaalt dat werknemers na 5,5 uur werktijd recht hebben op een half uur pauze. Diegene uit het team die verantwoordelijk is voor het toezicht na het eten, zal dus op een ander moment rust moeten nemen. Dat vergt het nodige organisatievermogen binnen de school.

Een gevolg van het continurooster is, dat er geen verplichte financiële bijdrage mag worden gevraagd voor het overblijven. Dit komt voort uit het principe dat tegenover alles wat vanuit de school verplicht is, geen verplichte financiële bijdrage mag staan. De school treft een maatregel (continurooster) waardoor de leerlingen worden verplicht om over te blijven op school, dus kan de school alleen nog maar een vrijwillige financiële bijdrage hiervoor vragen.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst