Daltononderwijs

9 april 2013 door michiel

Het daltononderwijs is gericht op de zelfstandigheid van een kind en kent weinig klassikale lessen. De kinderen mogen hun eigen taken indelen en op hun eigen tempo werken. Ze maken afspraken met de leerkracht over wanneer zij de taken volbracht moeten hebben en vervolgens kunnen zij hier zelfstandig aan werken. Het daltononderwijs kenmerkt zich door drie pedagogische punten te weten: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Vrijheid in gebondenheid betekent dat het kind zelf haar taken inschat en kijkt hoe lang en op welke manier hij/zij deze taak kan volbrengen. Hij/zij maakt hier afspraken over met de leerkracht en legt na zijn/haar taak ook verantwoording af aan de leerkracht. Bij kleuters begint dit klein met keuzetaken die zij zelfstandig uitvoeren. Naarmate de kinderen ouder worden, worden ook de taken en verantwoordelijkheden zwaarder. Ondanks deze zelfstandigheid is de lesstof wel voornamelijk gebaseerd op de richtlijnen van de overheid en de samenleving. Zelfstandigheid betekent in het daltononderwijs dat kinderen worden gevormd tot zelfstandige mensen. Zij kunnen zelf informatie vergaren, taken en opdrachten inschatten en de juiste keuzes maken. Samenwerking is het derde uitgangspunt bij het daltononderwijs. Wanneer de kinderen volwassen zijn moeten zij kunnen leven en werken met anderen, om deze reden is samenwerking in het daltononderwijs erg belangrijk. Door het werken in steeds verschillende groepjes, leren de kinderen om met anderen om te gaan en respect te hebben voor mensen om hen heen. De leerkrachten staan niet voor de klas om de kinderen dingen te leren maar hebben een coachende en begeleidende rol.

 

Het daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst, een Amerikaanse lerares die tussen 1904 en 1921 deze onderwijsvorm bedacht. In 1919 opende zij haar eerste school in New York, met financiële steun van de welgestelde familie Crane. The Children’s University School van Parkhurst werd in 1920 omgedoopt tot The Dalton School; een eerbetoon aan de familie Crane, die in Dalton woonden. In 1926 werd het daltononderwijs voor het eerst uitgevoerd in Nederland op de Vijfde Hogere Burgerschool in Den Haag. Tegenwoordig telt Nederland 375 scholen die het dalton als onderwijsvorm gebruiken.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst