Leerplicht

16 maart 2013 door michiel

Je kind is op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Je moet je kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat je kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven moeten dus verplicht naar school.

Begin leerplicht
Je kind is leerplichtig als hij 5 jaar is. Het kind moet dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de 5e verjaardag. Als je kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet hij op 1 november van dat jaar naar school. De meeste kinderen gaan al op 4-jarige leeftijd naar school. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool.

Einde volledige leerplicht
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt. Als het kind bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet je kind het schooljaar afmaken. Als het kind tenminste 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht ook afgelopen. Een groep of klas overslaan telt ook mee als volledig schooljaar. Een schooljaar eindigt officieel op 31 juli.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst