Schoolbestuur

4 februari 2013 door michiel

Scholen hebben een wettelijk erkend bevoegd gezag of een zogenoemd schoolbestuur. Een bevoegd gezag beheert en bestuurt een school. Het beheren van een school betreft de zorg over de materiële aspecten van de organisatie, met name het dragen van de kosten van exploitatie en personeel.

Het schoolbestuur heet ook wel het Bevoegd Gezag. Het bevoegd gezag van openbare scholen voor primair onderwijs kan in een gemeente uitgeoefend worden door het college van Burgemeester en Wethouders. Sinds 1997 kan de gemeenteraad kiezen voor een andere publiekrechtelijke bestuursvorm. Dit om de dubbele functie van het gemeentebestuur (bevoegd gezag van het openbaar onderwijs enerzijds en lokale overheid voor het openbaar en bijzonder onderwijs anderzijds) te ondervangen. Het bevoegd gezag (schoolbestuur) van een openbare school kan sinds 1997 worden gevormd door het College van Burgemeester en Wethouders, de bestuurscommissie, het door de gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan, een openbare rechtspersoon of een stichting.

Het bestuur van en school heeft onder andere de volgende taken:

  • het oprichten van een school
  • de keuze van leermiddelen
  • het vaststellen van het lesrooster
  • benoeming en ontslag van schoolleiders en docenten
  • de toelating en verwijdering van leerlingen
  • gedragsregels voor leerlingen
  • de interne organisatiestructuur van de school
  • het beheer van de financiën
Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst