Speciaal onderwijs

19 januari 2013 door michiel

Het speciaal onderwijs is gericht op kinderen die, vanwege een handicap, ziekte of stoornis, niet kunnen deelnemen aan het normale onderwijsprogramma. Er bestaan vier clusters in het speciaal onderwijs:

  • Cluster 1: blinde en slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove en slechthorende kinderen
  • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

Wanneer je als ouder denkt dat jouw kind in één van deze clusters valt, kan je een indicatie aanvragen bij de Commissie van Indicatiestelling (CVI) van het desbetreffende cluster. Met deze indicatie kan het kind speciaal onderwijs volgen of gebruik maken van een ‘rugzakje’. Je kunt namelijk ook besluiten om je kind op een reguliere school te plaatsen die tijdens de schooltijd extra hulp en zorg aanbiedt, om te zorgen dat je kind zijn/haar diploma kan halen. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden dan betaald uit deze zogenoemde rugzak. Tegenwoordig wordt er steeds meer geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen met een rugzakje het regulier onderwijs te laten volgen.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst