Tien minuten gesprekken

11 januari 2013 door michiel

Communicatie met ouders omvat alle contacten met ouders met betrekking tot het onderwijs en de zorg voor hun kind. Het meest bekende contactmoment tussen ouders en docenten is het zogenaamde tien minuten gesprek. Tien minuten, meestal in de avond, waarin jouw kind centraal staat.

De informatie die school meegeeft voor thuis stelt de ouders in staat om mee te denken en mee te leven. De school moet zich op de hoogte stellen van de verwachtingen en opvattingen van de ouders over het onderwijs en de ontwikkeling van het kind. De school behoort de inbreng van ouders serieus te nemen en hen actief te betrekken bij de onderwijszorg voor hun kind.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst