Vakantie in schooltijd

3 januari 2013 door michiel

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit staat in de leerplichtwet. Er is echter wel een uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen voor ‘bijzondere’ omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Ook kan hierop een beroep worden gedaan in geval van bijvoorbeeld een huwelijksjubileum, een bruiloft of iets dergelijks. Alleen mogen de tien dagen niet worden ingevuld in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of ‘het beroep op vrijstelling’ terecht wordt gedaan. Aanvragen voor meer dan tien dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden gedaan.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst