Vakantiespreiding

30 december 2012 door michiel

Voor de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio’s, namelijk noord, midden en zuid. De vakantiespreiding is vanwege een aantal redenen ingevoerd. Zoals de spreiding van verkeer(sdrukte) en ter voorkoming van “overbelasting” van onder andere recreatieparken en campings. Bovendien is er bewust gekozen voor een overlappende periode, waardoor mensen (families) uit verschillende regio’s toch de mogelijkheid hebben om samen op vakantie te gaan.

Hierbij worden de regio’s Noord en Zuid bij de herfst- en voorjaarsvakantie nooit gecombineerd. Dat wordt gedaan omdat de nadelen van vakanties op verschillende tijden het meest gevoeld worden in de buurt van de grenzen tussen de desbetreffende regio’s. Als de regio’s Noord en Zuid zouden worden gecombineerd tegenover de regio Midden, dan zouden er twee regiogrenzen door het land getrokken worden. Hierdoor ondervinden meer mensen dan nu nadeel van de verschillen in vakantiedata. Om mensen in de regio’s Noord en Zuid ook de gelegenheid te geven gezamenlijk vakantie te vieren zijn de kerstvakantie en de meivakantie niet gespreid. En uiteraard is er ook in de zomervakantie overlap tussen de drie regio’s.

Bij de besluitvorming zijn, naast het Ministerie van OCW ook andere organisaties betrokken, waaronder branche-organisaties, recreatieparken, milieu-groeperingen en de horeca.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt de regeling vakantieĀ­spreiding voor telkens zes jaar definitief en voor drie jaar voorlopig vast. Elke drie jaar, of zoveel vaker als nodig, wordt de regeling geĆ«valueerd.

De vakantiedata gelden voor alle basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor het voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst