Vrijeschoolonderwijs

14 december 2012 door michiel

Het vrijeschoolonderwijs betekent niet dat ieder kind vrij is om te doen en laten wat hij/zij wil. Vrijeschool betekent in deze context dat er meer rekening wordt gehouden met het tempo, niveau en manier van leren van ieder individueel kind. Naast hoofdvakken als lezen, schrijven en rekenen zijn beeldende kunst, muziek, toneel en religie net zo belangrijk. De gedachte achter de vrijeschool is dat de maatschappij uit drie delen bestaat: het geestesleven, het rechtsleven en het economische leven. Onder het geestesleven vallen onder andere religie, kunst, wetenschap en opvoeding. Steiner, de grondlegger van de vrijeschool, wilt met zijn methode van lesgeven zorgen dat het geestesleven los van de andere twee levens ontwikkelt kan worden. Het vrijeschoolonderwijs is niet zoals een ‘normale’ school in acht groepen verdeeld maar verdeeld in meerdere delen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit twee of drie kleuterklassen en vervolgens zes klassen. De middenbouw bestaat uit klas 7 en klas 8 waar de leerlingen worden voorbereid op de bovenbouw. In deze periode wordt er een advies (vmbo-t, HAVO of VWO) gegeven door alle docenten waaruit de mentor één advies vormt. Bij sommige vrijescholen wordt er ook gebruik gemaakt van een eindtoets welke meegenomen wordt in het advies dat wordt gevormd. De bovenbouw begint in klas 9 en kan lopen tot en met de 12e klas. De bovenbouw bestaat uit een basisaanbod van hoofdvakken en profiellessen, welke bedoeld zijn om kinderen naar het examenniveau te tillen. Leerlingen op vmbo-t niveau zijn aan het eind van jaar 10 of 11 klaar met de vrijeschool, terwijl leerlingen op HAVO- of VWO-niveau tot het einde van jaar 12 op de vrijeschool hun onderwijs blijven volgen. Ook is het mogelijk om het vmbo-t, HAVO of VWO op een reguliere middelbare school te volgen.

Het vrijeschoolonderwijs is ontwikkelt door Rudolf Steiner, een filosoof, architect en pedagoog uit Oostenrijk die als grondlegger van de antroposofie wordt gezien. In Vlaanderen wordt deze vorm van onderwijs dan ook steinerschool genoemd in plaats van vrijeschool. In 1923 is de eerste Nederlandse vrijeschool opgericht in Den Haag. Tegenwoordig telt Nederland 95 vestigingen en 4 vestigingen die onder het speciaal onderwijs vallen.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst