Vrijheid van onderwijs

10 december 2012 door michiel

In ons land is het geven van onderwijs vrij. De overheid stelt wel voorwaarden aan de kwaliteit van het onderwijs. Want elk kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom zijn er wetten en regels waar scholen zich aan moeten houden. Binnen deze wetten en regels mogen scholen wel zelf bepalen op welke manier ze lesgeven. In wetten en regels is vastgelegd wat kinderen op een basisschool in ieder geval moeten leren. Daarnaast mogen scholen binnen voorwaarden zelf kiezen, welke onderwerpen zij voor hun leerlingen belangrijk vinden.

Vrijheid van onderwijs kan uiteengelegd worden in de vrijheid van oprichting, de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting. De vrijheid van oprichting of stichting is de vrijheid om een school op te richten van welke levens- of wereldbeschouwelijke aard dan ook. De vrijheid van richting houdt in dat het bevoegd gezag de vrijheid heeft om het onderwijs te doen verzorgen gebaseerd op een zelf te bepalen levens- of wereldbeschouwelijk beginsel. De vrijheid van inrichting is de vrijheid die het bevoegd gezag heeft om de onderwijs­kundige vormgeving van het onderwijs inhoudelijk en didactisch te bepalen.

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst