Vrijstelling van leerplicht

6 december 2012 door michiel

In sommige gevallen kan je kind een (tijdelijke) vrijstelling van school of van inschrijving bij een school krijgen. De wet kent hiervoor een paar mogelijkheden. In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. De schooldirecteur kent de leerling en is op de hoogte van eventuele bijzonderheden. Als je kind spijbelt of wegblijft van school zonder goede reden, overtreedt het de Leerplichtwet.

Zie ook: Vakantie in schooltijd

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst