De leerlingen

Uit hoeveel leerlingen bestaat de school? Zijn er meer jongetjes dan meisjes? Kijk hier voor alle vragen die je kan stellen.

Er zijn verschillende manieren en methoden om drukke kinderen of kinderen met ADHD te helpen. Sommige scholen bieden standaard extra begeleiding. Bij andere scholen lossen de docenten het ieder op zijn/haar eigen manier op.

Vraag de directie naar algemeen beleid en aanpak. Vraag docenten naar hun ervaring.

Dyslexie kan de oorzaak zijn van leesproblemen. En maakt het leren van lezen en schrijven moeilijk.

Vraag de school welke specifieke kennis er aanwezig is over dyslexie en de vroegtijdige signalering hiervan? Denk aan een leerkracht die veel weet over dyslexie, aan cursussen/bijscholing die het hele schoolteam heeft gevolgd.

Vraag het de docenten. Is er algemeen beleid of heeft iedere docent een eigen aanpak? Zijn er leesouders die helpen? Is er professionele hulp?

Vraag naar een zo concreet mogelijk antwoord. Aan de docenten, maar ook aan de directie.

Vraag naar een zo concreet mogelijk antwoord. Aan de docenten, maar ook aan de directie.

Sommige scholen bieden extra hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen door middel van remedial teaching.

Vraag de school hoe zij hiermee omgaan en wat zij aanbieden. Vraag ook naar toekomstige plannen.

Op 10.000scholen.nl vind je tal van feiten over alle basisscholen in het land. Zo ook over dit onderwerp. Natuurlijk kun je het ook vragen aan de directie van de school. Meer over een rugzakje in de begrippenlijst

Bij de meeste basisscholen komen bijna alle leerlingen uit de buurt. Bij sommige scholen echter kan een groot deel van de leerlingen van ver komen. Vraag het aan een van de docenten. Of aan andere ouders.

Op 10.000scholen.nl vind je tal van feiten over alle basisscholen in het land. Zo ook over dit onderwerp. Natuurlijk kun je het ook vragen aan de directie van de school.

Het is niet eenvoudig om hier een goed beeld van te krijgen. Onder andere het type onderwijs is hier van invloed op, maar ook bijvoorbeeld de algehele sfeer op school. Praat eens met enkele ouders uit verschillende klassen.

Terug naar onderwerpen overzicht