Muziek en Cultuur

Hoe belangrijk vind je aandacht voor muziek en cultuur door een school?

Daar zal iedere docent wel antwoord op kunnen geven. Vergeet niet te vragen hoeveel schooltuinen er zijn welke klassen er gebruik van maken.

Sommige scholen hebben speciale aandacht voor muziek in zogenaamde muziekateliers. Docenten zullen weten of dit zo is.

Daar zullen de meeste docenten wel antwoord op kunnen geven. Vergeet niet te vragen hoe vaak en welke klassen.

Vraag het de docenten of de directie. Zijn er aparte lokalen? Aparte docenten?

Sommige scholen onderscheiden zich door speciale aandacht voor muziek of cultuur. Extra tijd, extra docenten, extra lokalen, extra budget. Vraag de directie om concrete, feitelijke informatie.

Terug naar onderwerpen overzicht