Rapporteren en Volgen

Hoe belangrijk vind je het leerlingen volgsysteem van een school?

Vraag het de directie van de school. Meer over het begrip leelingvolgsysteem vind je in de begrippenlijst.

Vraag het de directie van de school.

Vraag het een van de docenten of de directie van de school.

Vraag het aan een van de docenten. Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen kleuters, onderbouw en bovenbouw.

Vraag het een van de docenten.

Terug naar onderwerpen overzicht