Veiligheid

Hoe belangrijk vind je de veiligheid van een school?

Deze vraag kun je het beste stellen aan de directie van de school. Vergeet niet te vragen naar de precieze voorwaarden voor het gebruik ervan.

Vraag ernaar, maar vergeet niet zelf de situatie te beoordelen door rond te lopen in de buurt. Let niet alleen op de route van school naar huis, maar ook op andere plekken waar kleine kinderen makkelijk kunnen komen.

Zijn er drukke straten in de buurt? Vraag ouders hoe het oversteken in de praktijk gebeurt.

Dat is natuurlijk kind-afhankelijk, maar vraag eens een paar ouders naar hun mening.

Docenten van de onderbouw weten hier alles over te vertellen

De directie van de school weet hier alles over te vertellen. Docenten weten ook vaak hoe het zit.

Het beste kun je zelf kijken hoe de toegang tot de speelplaats is geregeld. Aan de leiding van de school kun je vragen hoe er omgegaan wordt met hekken die op slot kunnen.

Dit is een vraag voor de directie van de school.

Mocht je er twijfels over hebben, informeer dan eens bij buren met kinderen op dezelfde school.

Terug naar onderwerpen overzicht