Voorschoolse educatie voor peutertjes met een taalachterstand

9 september 2013 door Linda Beuvens

Voor het eerst naar de kleuterschool gaan vaak is al reden genoeg voor nachtelijke zenuwplasjes, laat staan beginnen aan school met een taalachterstand.  Niet helemaal begrijpen wat de juf zegt en niet duidelijk kunnen maken wat je wilt, maakt dat een taalachterstand de schoolgang nog spannender maakt dan het al is. Daarnaast is het ook nog eens lastig om het gat met de andere leerlingen te overbruggen; in het reguliere onderwijs zijn er nu eenmaal weinig middelen en tijd om de persoonlijke begeleiding te geven die het bijspijkeren van de taal vereist.  Jaarlijks starten ongeveer 200.000 kleutertjes hun schoolcarrière vanuit deze niet al te beste uitgangspositie.  (Bron: Nationale Onderwijsgids) Voor deze kinderen is er wel een oplossing. Gemeenten bieden voorschoolse educatie en scholen vroegschoolse educatie (vve). Helaas is deze voorziening niet makkelijk toegankelijk, door lange wachtlijsten.

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar met een achterstand en vindt plaats op de peuterschool of de kinderopvang en wordt verzorgd door de gemeente. De gemeente bepaalt  welke kinderen in aanmerking komen via het consultatiebureau. De arts of verpleegkundige beslist of je kind in aanmerking komt voor een doelgroepindicatie.

Het volgende kind kan een doelgroepindicatie krijgen:

–          Met ouder/verzorger die geen/tot weinig Nederlandse taalbeheersing heeft.
–          Met ouder/verzorger die een laag opleidingsniveau heeft.
–          Met een weinig stimulerende omgeving thuis.
–          Weinig interactie tussen ouder/verzorger en kind.
–          Waarbij de ouder/verzorger pedagogisch onmachtig is.

Het grootste deel van het programma is gericht op taalachterstand, maar ook kinderen die iets achterlopen in  sociaal- emotionele ontwikkeling krijgen een steuntje in de rug. Voorschoolse educatie is tevens toegankelijk en bevorderlijk voor kinderen zonder achterstand en doelgroepindicatie. Er zijn verschillende methodes in omloop, maar over het algemeen zijn de programma’s gericht om op speelse wijze de taalachterstand weg te werken en de ontwikkeling te stimuleren.

Kosten voorschoolse educatie

Een peuterspeelzaal mét een voorschoolprogramma is altijd voor alle kinderen gratis. Voor een peuterspeelzaal zonder programma betaal je een eigen bijdrage. Op  kinderdagverblijven geldt het tarief van het kinderdagverblijf, een deel hiervan kan via de belastingdienst worden teruggevraagd. Een kinderdagverblijf met voorschool kost dus hetzelfde als een regulier kinderdagverblijf.

Vroegschoolse educatie

Als een kind na de voorschoolse educatie nog steeds een achterstand heeft, of om andere redenen niet op hetzelfde niveau zit als de andere leerlingen, bestaat er ook vroegschoolse educatie in groep één en twee van het basisonderwijs. Deze programma’s worden georganiseerd door de scholen zelf en behelzen geen extra kosten voor de ouders.

Lange wachtlijsten VVE

Door de bezuinigingen op de kinderopvang brengen steeds meer ouders hun kinderen naar een gratis peuterspeelzaal  met een voorschoolprogramma, in plaats van een kinderdagverblijf waar ze voor moeten betalen. Hierdoor zijn er lange wachtlijsten ontstaan. Het resultaat is dat 15 procent van de peuters met een achterstand die op een wachtlijst staan niet op tijd voor- en vroegschoolse educatie (vve) krijgen. De helft van de speelzalen geeft kinderen met een doelgroepindicatie namelijk niet perse voorrang op kinderen zonder achterstand. Dit meldt de brancheorganisatie MOgroep.

Integrale kindcentra?

Deze wachtlijsten zijn zorgwekkend, vindt de PO-Raad, brancheorganisatie voor het basisonderwijs, want de kinderen die die extra hulp nodig hebben, krijgt deze nu niet. De PO-Raad pleitte eind maart daarom samen met de MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang voor integrale kindcentra voor alle peuters, waar alle peuters dezelfde rechten hebben en verschillen in kosten worden weggestreken.

 

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst