Alle onderwerpen

Uit hoeveel mannelijk en vrouwelijke docenten bestaat de school? Wat is de gemiddelde leeftijd?

Alle vragen

Uit hoeveel leerlingen bestaat de school? Zijn er meer jongetjes dan meisjes? Kijk hier voor alle vragen die je kan stellen.

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je het soort onderwijs van een school?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je de achtergrond en het geloof van een school?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je het gebouw en de hygiëne van een school?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je aandacht voor muziek en cultuur door een school?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je de veiligheid van een school?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je aandacht voor sport en beweging door een school?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind jij de ouderbetrokkenheid bij het reilen en zeilen van een school?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je de organisatie van een school?

Alle vragen

Hoe groot zijn de klassen? Zijn er onderwijsassistenten aanwezig?

Alle vragen

Hoe belangrijk vind je het leerlingen volgsysteem van een school?

Alle vragen