Vrijeschool: studeren op het ritme van de seizoenen en muziek

20 juli 2013 door Linda Beuvens

Op een vrijeschool is het onderwijs wezenlijk anders dan op  reguliere scholen. De scholen zijn gestoeld op antroposofie. Dit is de idee dat er een geestelijke wereld is, die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling. Deze innerlijke ontwikkeling is gericht op versterking van het zintuigvrije denken en het bewustzijn in het algemeen. Dit klinkt misschien wat zweverig en new age, toch kun je hier gewoon een VMBO-t , HAVO of VWO examen doen.

Creativiteit en zelfontplooiing

Als je kiest voor een vrijeschool, dan staat muziek, bewegingskunst, handwerken, toneelspelen, en het lezen van mythen en sagen net zo hoog in het vaandel als de intellectuele ontwikkeling van je kind. De docent begeleidt de ontwikkeling van sociale intelligentie en creativiteit in eigen tempo. Deze ideeën  komen in veel onderwijsvormen voor; wat de vrijescholen zo bijzonder maakt, zijn de voor sommige misschien wat meer spirituele  ideeën.

De seizoenen

Op vrijeschool volgt het ritme van de natuur. Door het vieren van jaarfeesten worden de kinderen zich bewust van dit ritme.

Euritmie

Euritmie is het vak op de vrijeschool waarmee de ideologie zich het meest onderscheidt. Vrijeschoolonderwijs vraagt kinderen zich open te stellen. Naar andere leerlingen, naar leerkrachten en naar zichzelf. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het klassikaal gegeven vak euritmie. In deze bewegingsvorm komen klank, ritme en woord samen. Volgens de leer van de vrijeschool verbindt euritmie, stimuleert het de sociale samenhang, en zorgt het er bovenal voor dat kinderen zich openstellen. Op basis van deze ervaringen ondersteunt dit vak alle andere vakken en vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van het vrijeschoolonderwijs. Klinkt het goed, maar kun je je er niet eel bij voorstellen? Kijk dan dit demonstratiefimpje  van euritmie op een open dag van een vrijschool.

Voorbeeldfunctie docenten

Een veel gehoorde klacht van docenten in het reguliere onderwijs is dat ouders het opvoeden overlaten aan de school, terwijl de lesgevenden daar veelal een taak in zien voor de opvoeders zelf. Het gedachtengoed van de vrijeschool onderschrijft juist de opvoederstaak van de school. Sterker nog: de leraren vervullen een duidelijke voorbeeldfunctie: op de vrijeschool is  onderwijzen ook opvoeden.

Periodeonderwijs

De leerlingen krijgen periodeonderwijs. Vanaf groep 3 bestuderen kinderen twee lesuren in de ochtend een onderwerp gedurende een aantal weken. Dat onderwerp wordt inhoudelijk verdiept en vanuit verschillende kanten aangevlogen. In wisselwerking met de leerlingen ontwerpt de leerkracht de periode, waarbij zijn rol verschuift van expert naar adviseur naar begeleider.

Interesse in vrijeschoolonderwijs? Lees op de website van de vereniging van vrijescholen meer.

 

Terug naar blog

Stel de juiste
vragen om een
goede school te kiezen.

Geef aan wat voor jou belangrijk is en stel je persoonlijke vragenlijst op. Dit kost je een minuutje.

Maak je eigen vragenlijst